Jak uzyskać zawód rolnika?

W jaki sposób można uzyskać zawód Rolnika?

 1. Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Rolnik R.03, który można ukończyć stacjonarnie lub metodą hybrydową (wykłady przeprowadzane są przez Internet, a zajęcia praktyczne są przeprowadzane w gospodarstwach rolnych).
  Taki hybrydowy Kwalifikacyjny Kurs możesz odbyć w naszej szkole! Zobacz więcej na: www.kursr3.pl i zapisz się wstępnie. Rekrutację prowadzimy dwa razy w roku.
 2. Ukończenie szkoły średniej lub zawodowej o profilu rolniczym.
 3. Ukończenie studiów lub studiów podyplomowych o profilu rolniczym. Na studiach można uzyskać następujące specjalności

  Rolnicze:
  • agronomia
  • agrobiznes
  • ochrona roślin
  • przetwórstwo i przechowalnictwo surowców roślinnych
  • gleboznawstwo i kształtowanie krajobrazu
  • produkcja roślin
  • ekonomika rolnictwa
  • produkcja i zarządzanie w rolnictwie
  • ochrona środowiska rolniczego
  • przechowalnictwo z elementami przetwórstwa produktów rolniczych
  • zarządzanie w agrobiznesie

  Ogrodnicze:
  • zarządzanie w ogrodnictwie
  • ogrodnictwo ogólne
  • hodowla roślin i nasiennictwo
  • kształtowanie terenów zieleni
  • produkcja i zarządzanie
  • sadownictwo
  • warzywnictwo
  • rośliny ozdobne
  • kształtowanie terenów zieleni
  • rośliny ozdobne

Kim jest Rolnik?

Współczesny rolnik jest specjalistą od uprawy ziemi, sadów i ogrodów lub hodowli zwierząt. Jego działalność polega na produkcji płodów rolnych lub hodowli zwierząt użytkowych i sprzedaży oraz dostarczaniu ich na potrzeby branży spożywczej, przemysłowej. Dwa podstawowe działy jego pracy to produkcja roślinna i zwierzęca.

Jakie predyspozycje powinien posiadać Rolnik?

Niewątpliwie jest to zawód nieco inny niż pozostałe, dlatego wymaga specyficznych predyspozycji. Podstawą jest zamiłowanie do aktywnej pracy w terenie i poczucie satysfakcji płynące z efektów uprawy lub hodowli. Potrzebna jest także akceptacja specyficznego trybu życia: zamieszkiwania na terenach wiejskich, bliskości przyrody i niełatwych warunków pracy, często bez względu na pogodę.

Poza tym niezbędna jest już dziś rolnikowi spora wiedza z zakresu różnych rodzajów upraw, sadownictwa i ogrodnictwa, hodowli zwierząt użytkowych, a także botaniki i chemii. Ale nie tylko: nieodzowna jest również wiedza o tzw. mechanizacji rolnictwa, dokładna znajomość maszyn rolniczych, ich budowy, funkcjonowania i obsługi.

Przyda się także wiedza handlowo-marketingowa i znajomość rynku rolnego, by skutecznie i mądrze planować, prowadzić i sprzedawać produkcję gospodarstwa. Ważna jest także bieżąca obserwacja dość kapryśnego polskiego rynku rolnego i umiejętność przewidywania opłacalności produkcji.

Jak wyglądał zawód Rolnika kiedyś, a jak wygląda dzisiaj?

Przeszłość rolnictwa znana jest każdemu choćby z lekcji historii. Rolnictwo to jedna z najstarszych form działalności gospodarczej człowieka. Rozwijała się najpierw jedynie w uprzywilejowanych klimatycznie regionach świata, np. w żyznym półksiężycu na Bliskim Wschodzie w okresie mezolitu, gdzie już 8 tys. lat temu uprawiano jęczmień i pszenicę oraz udomowiono kozę. Najstarsze narzędzia do przetwarzania ziarna zbóż zostały znalezione w Iraku (10 500 lat p.n.e.).

Współczesne rolnictwo opiera się na małej liczbie wyselekcjonowanych genotypów – intensywnych odmian zbóż, wymagających stosowania chemicznych środków ochrony roślin i wysokich dawek nawozów (rolnictwo intensywne). W wielu krajach doprowadziło ono do skażenia środowiska i żywności, a w konsekwencji do nawrotu do rolnictwa ekologicznego (bez stosowania nawozów).

Obecnie rolnik i ogrodnik musi być nowoczesnym przedsiębiorcą, nastawionym nie na szybkie zyski z pieniędzy zainwestowanych w uprawy czy hodowlę, ale na długoletnie rozwijanie firmy. Musi być przygotowany na spore wydatki – współczesne gospodarstwo nie może obyć się bez ciągników, kombajnów, kosiarek, pługów, siewników i wielu innych, często drogich i skomplikowanych maszyn. W przypadku hodowli musi ponieść jeszcze większe wydatki – czeka go budowa specjalnych budynków, wyposażenie ich w odpowiednie urządzenia dostosowane do gatunku hodowanych zwierząt i spełniające normy higieny oraz ochrony środowiska, szczególnie zaostrzone w Unii Europejskiej.

Jako przedsiębiorca musi doskonale znać rynek produktów rolnych, by umieć to wykorzystać w planowaniu produkcji i być elastycznym w razie załamania tego rynku. Może także, jeśli osiągnie odpowiednie dochody i zainwestuje, zostać producentem żywności przetworzonej, otwierając np. własne rzeźnie czy masarnie lub przetwórnie owoców.

Jaki jest status społeczny Rolnika?

Rolnictwo w Polsce należy do najbardziej spauperyzowanych i nie doinwestowanych dziedzin gospodarki. Mimo to rolnicy zajmujący się uprawą lub hodowlą na większą skalę cieszą się sporym szacunkiem społecznym. I choć zawód rolnika nie jest ostatnimi czasy modny, z pewnością w ramach Unii Europejskiej polski rynek rolny ma szansę na rozwinięcie się pod każdym względem.

Gdzie do pracy?

Ukończenie studiów rolniczych lub ogrodniczych daje absolwentom niemałe możliwości pracy. Są potrzebni w specjalistycznych działach rolnictwa, w doradztwie rolnym, w jednostkach badawczo-rozwojowych i naukowo-dydaktycznych związanych z rolnictwem, gospodarką żywnościową, a także w oświacie. Ale przecież nie tylko tam. Np. specjaliści ochrony roślin mogą być zatrudnieni w instytucjach związanych z tą dziedziną, a nawet w służbach sanitarnych. Specjaliści hodowli roślin i nasiennictwa, jako wykształceni praktycznie i marketingowo, będą mogli pracować w firmach zajmujących się produkcją nasion, roślin, w szkółkarstwie, a nawet w ośrodkach rozwijających genetycznie modyfikowaną żywność.

Absolwenci ogrodnictwa (głównie specjalności kształtowanie zieleni) mogą z kolei pracować w innych firmach, świadczących usługi zagospodarowania i obsługi zieleni i otoczenia. Ta bliska architekturze krajobrazu specjalność zapewnia modną ostatnimi czasy wiedzę i umiejętności projektowania i utrzymania terenów zielonych, a nawet rekultywacji terenów przemysłowych.

Absolwenci specjalności uprawa lub hodowla rolnicza najczęściej jednak starają się założyć własne gospodarstwa rolne o bardzo zróżnicowanym charakterze. Dziś nie ma już, co prawda, rynku zbytu na zboże buraki czy inne rośliny pastewne, za to pojawia się zapotrzebowanie na rośliny bardziej specyficzne (np. oleiste), na hodowle zwierząt nietypowych (np. strusi). Zobacz nasz Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Rolnik